Có giấy phép hoạt động
 
 

Điều tra hình sự là gì? Quá trình điều tra diễn ra ra sao? Để làm gì?

29/10/2018

Điều tra hình sự là một khoa học ứng dụng liên quan đến việc nghiên cứu các sự kiện, được sử dụng để xác định, xác định vị trí và chứng minh tội lỗi của một tội phạm bị buộc tội. 


Điều tra hình sự là giai đoạn thứ 2 của một vụ tố tụng hình sự
 

Một cuộc điều tra hình sự diễn ra như thế nào?

Một cuộc điều tra hình sự hoàn chỉnh có thể bao gồm tìm kiếm , phỏng vấn , thẩm vấn , thu thập và bảo quản bằng chứng và các phương pháp điều tra khác nhau.  Các cuộc điều tra tội phạm ngày nay thường sử dụng nhiều kỹ thuật khoa học hiện đại được gọi chung là khoa học pháp y .
 
Điều tra hình sự là một khoa học cổ đại có thể có nguồn gốc từ xa như c. 1700 TCN trong các tác phẩm của Bộ luật Hammurabi . Người ta cho rằng cả người tố cáo và bị cáo đều có quyền trình bày bằng chứng họ thu thập được. 
 
Trong thời đại hiện đại, các cuộc điều tra hình sự thường được thực hiện bởi các lực lượng cảnh sát chính phủ . Các điều tra viên tư nhân, thám tử tư cũng thường được thuê để hoàn thành hoặc hỗ trợ điều tra tội phạm.
Một nhà điều tra tội phạm chuyên nghiệp đều phải ghi lại những vụ án của mình cùng những tình tiết điều tra . Nhưng vấn đề ở đây là "chúng ta cần ghi lại những vấn đề của thực tế, không phải vấn đề của bản án và pháp luật."
 

Các cơ quan điều tra hình sự là khâu đầu tiên để tìm kiếm bị can, nhân chứng
 

Các vấn đề ưu tiên điều tra và các giải pháp được đề xuất 

Sau khi quan sát những thay đổi gần đây về thành phần nhân khẩu học của các tội phạm cụ thể, chẳng hạn như sự gia tăng tỷ lệ phụ nữ bị kết tội, vì ưu tiên điều tra tội phạm khủng bố tăng lên, một số nhà tội phạm học cho rằng có thể xảy ra nhiều tội ác hơn và sẽ thay đổi thành phần nhân khẩu học của tội phạm. 
 
Các nhà điều tra tội phạm này cho rằng trong trường hợp ngân sách hạn chế, các nhà điều tra tội phạm dựa vào khả năng thống kê và thống kê của các nhóm người bị kết tội về tội phạm đang được điều tra và bỏ qua các khiếu nại về những người mà họ cho rằng ít có khả năng phạm tội. Theo các giả thuyết, những lời tiên tri tự hoàn thành trong số liệu thống kê. Những nhà tội phạm học này cảm thấy rằng những tên tội phạm không bị bắt vì bị định hình là kẻ phạm tội không chắc chắn là một vấn đề lớn. Một số các nhà tội phạm học này đề nghị tăng số lượng cảnh sát. 
 
Những người khác cho rằng việc điều tra bằng chứng là tốn kém hơn so với các cuộc tuần tra của cảnh sát và không phải tất cả các tội ác đều có thể được điều tra, cho thấy rằng hồ sơ của tâm lý hình sự nên được thay thế bằng các ưu tiên ngẫu nhiên của các nghi phạm cá nhân trong các loại tội phạm tương tự. 
 
Các nhà tội phạm học thứ hai cũng cho rằng sự ngẫu nhiên này không chỉ chống lại tội ác bằng cách phơi bày những tên tội phạm không bị nghi ngờ, mà còn là việc loại bỏ tâm lý pháp y sẽ là tiền tiết kiệm trong việc điều tra bằng chứng kỹ thuật, theo dõi những tên tội phạm đang trốn và các công việc điều tra khác có thể làm giảm nhu cầu bỏ qua khiếu nại vì lý do ngân sách.
 

Ở Việt Nam thì việc điều tra hình sự là gì?

Ở Việt Nam thì điều tra hình sự là hoạt động tố tụng hình sự do người và cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ làm cơ sở cho việc truy cứu hay không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về bản chất thì đây là một giai đoạn độc lập, chuyên môn tìm kiếm những lý do và nguyên nhân, các cơ sở phạm tội để đưa ra các văn bản kết luận điều tra sau đó chuyển sang Viện kiểm soát để truy tố bị can trước Tòa Án.
Từ đó thì giúp các cơ quan và tổ chức áp dụng các phương pháp, biện pháp phòng ngừa tội phạm.
 

Bình luận

Các tin khác