Có giấy phép hoạt động
 
 

Dịch vụ giám sát đối thủ cạnh tranh

19/05/2022

Trong kinh doanh, cũng như trong thể thao, đôi khi để vượt qua các đối thủ thì cách tốt nhất là phải phát triển một hệ thống phòng thủ.

Trong hầu hết mọi ngành công nghiệp, các lực lượng phát triển thị trường và hoạt động trên internet đang gây ra những thay đổi nhanh chóng trong toàn bộ các ngành và khu vực địa lý. Những công ty nắm bắt thông tin nhanh chóng luôn vượt trội. Đối với những người bám vào các phương pháp và thông lệ truyền thống trong ngành của họ có thể thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Giám sát các hành động trên web của tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn, cũng như bất kỳ người mới nổi nào, là rất quan trọng để giữ cho công ty của bạn luôn tiên phong.


Luôn cập nhật thay đổi trong trang web của đối thủ
Tin tức và báo chí nói về đối thủ
Thông tin bổ sung nhân sự chủ chốt
Những thay đổi trong sản phẩm và dịch vụ
Thay đổi trong quảng cáo trực tuyến
Khi đối thủ của bạn thực hiện bất kỳ thay đổi trực tuyến nào, bạn sẽ biết về nó trong vòng 24 giờ.

Thám tử VDT, chúng tôi có thể thực hiện quy trình đó đơn giản như đọc email của bạn mỗi sáng.

Bình luận

Các tin khác