Có giấy phép hoạt động
 
 

Dịch vụ điều tra cá nhân và doanh nghiệp tại Hà Nội

11/05/2022

Thám tử VDT là nhà cung cấp dịch vụ điều tra doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh thành toàn quốc. Mạng lưới chi nhánh của chúng tôi với 1.800 chuyên gia điều tra được đào tạo và có chứng chỉ cho phép chúng tôi thành công với các yêu cầu quy mô lớn và phân tán về mặt địa lý.

Thám tử VDT chuyên về các dịch vụ điều tra cá nhân, điều tra doanh nghiệp. Mạng lưới điều tra viên mở rộng của chúng tôi cho phép chúng tôi có mặt trong vòng 2 giờ kể từ khi có bất kỳ nhiệm vụ điều tra nào trong 64 tỉnh thành.

Chuyên môn về điều tra và kiểm tra của chúng tôi được xây dựng dựa trên các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi:

 • Điều tra lý lịch
 • Nguồn hàng
 • Điều tra an ninh cơ sở
 • Điều tra kinh doanh
 • Điều tra doanh nghiệp
 • Sàng lọc trước khi làm việc
 • Điều tra gian lận và tài chính
 • Các cuộc điều tra về quấy rối tình dục và việc làm bình đẳng
 • Điều tra bồi thường cho người lao động
 • Kiểm tra và đánh giá gian lận, lãng phí và lạm dụng
 • Kiểm tra tài sản
 • Xác minh nhân thân

Thám tử VDT thực hiện hơn 70.000 hoạt động điều tra, kiểm tra và các hoạt động dịch vụ hiện trường phụ trợ hàng năm. Là một nhà cung cấp dịch vụ điều tra và kiểm tra, Thám tử VDT đã xây dựng danh tiếng của mình khi tiến hành thành công các công việc phức tạp và nhạy cảm bao gồm điều tra lý lịch, thu thập thông tin tình báo và các dịch vụ giảm thiểu rủi ro. Với mạng lưới rộng lớn gồm các điều tra viên, năng lực nhân sự của Thám tử VDT là một giải pháp toàn diện cho bất kỳ dự án nào.

Thám tử VDT hiểu giá trị của việc nhanh chóng đáp ứng các chương trình này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm gian lận, lãng phí và lạm dụng trợ giúp của chính phủ. Chúng tôi cung cấp kinh nghiệm với việc phản hồi nhanh chóng các chương trình liên quan đến điều tra thực địa quy mô lớn, chẳng hạn như các chương trình thăm quan địa điểm và kiểm tra đánh giá.

 

Bình luận

Các tin khác