Có giấy phép hoạt động
 
 

Thư khuyến cáo

THƯ KHUYẾN CÁO ĐẾN CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM BẢN QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LOGO THÁM TỬ VDT

 

Đầu thư, thay mặt Công ty TNHH cung cấp thông tin Việt Nam ( Công ty thám tử VDT ) xin gửi lời chào tới các Tổ chức/cá nhân có hành vi vi phạm bản quyền đăng ký nhãn hiệu LOGO của Công ty thám tử VDT.

Tôi là Đỗ Ngọc Anh – Giám đốc Công ty thám tử VDT, hôm nay viết thư khuyến cáo gửi tới các Tổ chức/cá nhân có hành vi vi phạm như sau :

Hiện nay, Công ty TNHH cung cấp thông tin Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu “VDT và hình” cho dịch vụ tìm kiếm và cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh tế dân sự – nhóm 35 và Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực hôn nhân gia đình – nhóm 45, theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 84368, cấp theo quyết định số 8833/QĐ-SHTT, của Cục sở hữu trí tuệ ( Bộ Khoa học và Công nghệ )  cấp ngày 13/07/2007.

Thời gian qua, Công ty thám tử VDT phát hiện trên thị trường xuất hiện LOGO và một số hình ảnh với cách trình bày tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “VDT và hình LOGO” của Công ty thám tử VDT đang sở hữu và được bảo hộ.

logo 1024x441 - Thư khuyến cáo đến các tổ chức/cá nhân vi phạm bản quyền đăng ký nhãn hiệu logo thám tử VDT

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty thám tử VDT

Sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết một số các Tổ chức/cá nhân đăng tải hình ảnh lên website và hình ảnh biển hiệu được treo tại trụ sở của các Tổ chức/cá nhân vi phạm, đồng thời chúng tôi đã thu thập đầy đủ các bằng chứng về việc trên ( Hiện tại chúng tôi chưa nêu rõ đích danh các Tổ chức/cá nhân vi phạm lên website của chúng tôi, để hạn chế các thiệt hại và ảnh hưởng đến quý tổ chức/cá nhân. Chúng tôi sẽ gửi công văn đến từng tổ chức/cá nhân kèm theo những bằng chứng, chứng cứ để yêu cầu chấm dứt những sai phạm trên).

Việc Công ty thám tử VDT chúng tôi viết thư khuyến cáo yêu cầu các Tổ chức/cá nhân chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu dựa trên những căn cứ sau:

Trước hết, chúng tôi khẳng định, Công ty thám tử VDT  là chủ sở hữu hợp pháp và độc quyền sử dụng đối với nhãn hiệu “ VDT và hình”. Được Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu cho dịch vụ tìm kiếm và cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh tế dân sự – nhóm 35 và Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực hôn nhân gia đình – nhóm 45, theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 84368, cấp theo quyết định số 8833/QĐ-SHTT ngày 13/07/2007. Nội dung Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu có ghi rõ: nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “ VDT “, hình hai bông lúa và mầu sắc ( theo mẫu nhãn hiệu (1) mà chúng tôi đính kèm thư này ).

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng mà chúng tôi mong các Tổ chức/cá nhân đặc biệt lưu tâm, bởi theo khoản 1 Điều 123 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau:

“a, Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

 b, Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

 c, Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp […]”.

Mà chủ sở hữu nhãn hiệu chính “là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng kí quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng” (khoản 1 Điều 121 Luật sở hữu trí tuệ 2005). Như vậy, đây là căn cứ pháp lý chứng minh chỉ Công ty thám tử VDT mới là chủ sở hữu đối với nhãn hiệu “ VDT và hình”, đồng thời cũng là chủ thể duy nhất được phép sử dụng nhãn hiệu này. Theo đó, chúng tôi có quyền ngăn cấm người khác, cụ thể trong trường hợp này là các tổ chức, cá nhân khác đã sử dụng nhãn hiệu đã và đang được bảo hộ của Công ty chúng tôi.

Thứ hai, chúng tôi cho rằng hành vi đăng tải một số hình ảnh lên website và một số hình ảnh biển hiệu được treo tại trụ sở của các Tổ chức/cá nhân vi phạm là hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của Công ty thám tử VDT. Cụ thể, dựa theo quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ , là việc “sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ”, tức là có dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của cùng một sản phẩm. Thêm vào đó, khoản 1 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP (2)  “Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ”.

Chúng tôi cho rằng, việc các tổ chức/cá nhân tự ý đăng tải hình ảnh, logo của Công ty chúng tôi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của Công ty thám tử VDT, Vì vậy, chúng tôi viết thư khuyến cáo này yêu cầu các tổ chức/cá nhân chấm dứt ngay hành vi xâm phạm nói trên để bảo đảm quyền, lợi ích và quan hệ giữa các bên, tránh những tranh chấp xảy ra.

Từ những căn cứ trên, Công ty thám tử VDT đề nghị các tổ chức, cá nhân đang có hành vi xâm phạm bản quyền trái phép chấm dứt sử dụng dấu hiệu tương tự nhãn hiệu bào hộ, chấm dứt sản xuất và đăng tải một số hình ảnh lên website và một số hình ảnh biển hiệu được treo tại trụ sở của tổ chức, cá nhân khác.

Đề nghị các Tổ chức/cá nhân vi phạm thu hồi các sản phẩm, biển hiệu quảng cáo có gắn dấu hiệu tương tự đã phân phối trên thị trường, tiêu hủy trong thời gian sớm nhất.

Với những gì tôi đại diện Công ty thám tử VDT trình bày trong thư khuyến cáo, hi vọng rằng các cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, từ đó tiếp tục phát triển, hạn chế tối đa những tổn thất có thể gặp phải, cũng vì thế mà quyền lợi hợp pháp của Công ty thám tử VDT có thể đươc bảo vệ, tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các bên.

Hà Nội, ngày 10  tháng 03  năm 2021

                                                                                               GIÁM ĐỐC

 

ĐỖ NGỌC ANH