Có giấy phép hoạt động
 
 

Dịch vụ

Thám tử tìm người
Thám tử điều tra ngoại tình
Thám tử theo dõi con cái
Thám tử điều tra nhân thân
Thám tử điều tra doanh nghiệp
Thám tử điều tra biển số xe
Thám tử điều tra số điện thoại
Dịch vụ giám định ADN, giám định tư pháp